Aldrig tysta...

Aldrig skall den röst tystna
vars rop förmedlar hopp
när liemannen springer gatlopp
i centrum
I hans fotspår
redan rester från livets skafferi
kommer alltid den sist
den
som försöker vinna
Har ofta försprång
Tror sig veta hur landet ligger
men vet ingenting
om livet
Så aldrig tysta rösten
Enda alternativet
till en evig död...

Författare:

Publicerat

Dela: