Alfa & Omega...

Erfarenhetens våg bär mig
Trygg
Utan hävdelsebehov
Följsam
Olika form
I tid

I uttryckssätt
förs jag utan tyngd

Framåt och tillbaka
Framåt och tillbaka

Vaggar min tidiga barndom
i nutidens vagga

Vilar trygg i bränningarna
Sugs åter till djupare vatten

Vågen bryter gravitationskraft
når sin punkt
bär mig

Framåt och tillbaka
Framåt och tillbaka

Rörelsens centrum bryts
Jorden når sin utmätta tid
Givna lagar upphör att gälla
Evighet är...

Författare:

Publicerat

Dela: