Avslutet!

Min plats var icke här
Hör icke tillhär
Svartmålingen var icke rätt plats här
Så dystra ord ger ingen meningen
Livet äro för vackert att bara smutsas ned
Finn plats och rum för de som tar större platsä
Ge dem plats för dem
Som har så mycket att ge i denna värld
Tack till alla som ger av sitt liv
Tack till alla som bidrar till en liten del av sitt liv.
Vi är alla värdefulla tillslut
Går vänder ikke om ordet lever vidare i var stycke av våra liv
Leve livet!

Författare:

Publicerat

Dela: