Binda en krans av livet...

samla
binda
ord
seende
livserfarenhet
krans av livets blommor

Låta dem få liv
finnas kvar
för allas rätt

Frihet
egen identitet
Nödvändigt liv av värde att leva...

Författare:

Publicerat

Dela: