Björktrastar och violiner

I Riksdagen har vi både en björktrast och en Fridolin

De vurmar för vår bildning ?
men de spelar inte på samma violin

Att få en syn på deras utbildning,
får bli en kurs i tragedi och komedi

Det har jag i alla fall en utbildning i

När vi hade världens bästa skola, kalldes det "flum"
Dagens skolpolitik kan jag bara kalla jävligt dum !

Betyg och pengar ska inte avgöra din skolgång
För dina barns skull, kräv dessa politikers avgång

Höj lärarnas status och löner
Detta är mitt krav, inga böner

Vad ska annars hända med våra söner ?

Författare:

Publicerat

Dela: