BLICKEN FASTNAR PÅ DIG

BLICKEN FASTNAR PÅ D IG
I ett rum fyllt med
tavlor av alla de slag
ändå fastnar blicken
på dig

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: