BREVET

Min kropp är av feber utbrunnen.
Längtans rop ekar i min själ.
Kunde kyssar skrivas,läste du väl
detta brev,med munnen.

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: