De andra

nu är dagen
lagt till samman
som de andra
för att sänka sig
sitt varde
över mättade
månandes liv
som dagar förmer
tills dess stybben skördar
när allt är färdigt
igen

Författare:

Publicerat

Dela: