DE OSYNLIGA

DE OSYNLIGADe som inte syns borde de inte också kunna se ljuset
Idag är det en del som ska synas i detta mediebruset
Låt alla få en framstående plats någon gång i livet
Men tyvärr ligger de längst inne i detta bortglömda arkivet

Hur ska människor kunna få ett självförtroende av förakt
Ibland får man känslan av att någon är ute på skyddsjakt
Kan en människa vara bättre och intressantare än någon annan
Det borde vara en blandning som man får i den här pyttipannan

Glöm inte att människor i det fördolda har också ett öde
Man hör och läser om dessa fantastiska människors blodflöde
Tidningarna skriver spaltmeter om någon som de kallar för idol
Här smaskas det pilgrimsmusslor och drickes punschbål

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: