Den svartklädde mannen

Den svarklädde mannen

Den svartklädde mannen ska komma
Den svartklädde mannen ska ta
Våra drömmar, söner och döttrar
Våran tro som vi aldrig fick ha

Han är den gamle bödeln
Den gata som skrapar vårt sår
Den dimma som kretsar runt sfären
Och förgör varje människas mål

Den svartklädde mannen vill komma till dig
Den svartklädde mannen vill köpa dig
Den svartklädde mannen vill korsfästa dig
Och när du minst anar välkommna dig

Den svartklädde mannen ska komma
I svart överrock och hatt
Och den som står näst på tur
Kommer måla av hans skratt

Han är den gamle bödeln
Som kyrkotornet klämtar för
Från flickskolans gamla lokaler
Hör vi sången om hans död

Sankt Eriks torget väntar på dig
Sankt Erikstorget välsignar dig
Sank Erikstorget bönfaller dig
Sankt Eriks torget väntar på dig
Författare:

Publicerat

Dela: