Det gamla året har lagt sig att dö DEN UNDERBARA TANKEN

Det gamla året har lagt sig att dö
DEN UNDERBARA TANKEN

Där vi alla får lika mycket kärlek där vill man så gärna bo
Ingen strävan efter det jordiska ingen kämpande med allt
Den himmelska värmen är vad man kallar för evighetens salt.

Denna tro kan ingen taga ifrån en utan den följer med en
livet ut.
Det blir en början på allt när man tror att allting plötsligt är
helt slut.
Bara man kan förvissa sig att fylla på den bägaren som ger liv
evinnerligen
Hur man än ser på det blir denna tanke så mättad att man lätt
går på denna stigen.

Den underbara tanken blir allt större desto närmare vi når
målet
En själ blir så lugn av den andliga auran den fyller det mörka
hålet
Man borde bejaka detta och inte tro att livet är slut utan
tar emot en gåva
Detta är något som vi måste hoppas på för det kan Han ju
bara lova.

Så visst har man något att se fram emot och kunna se ljusets
skimrande nyanser
Denna juvel av nåd och förtröstan blir sant inte det ondes
pockande seanser
Låt då ljuset och kärleken stå på översta pallen och vänta
tåligt
Vi kommer alla in det behövs inget lösenord bara en enkel tro
detta är väl inte dåligt

Bo GrapenskogFörfattare:

Publicerat

Dela: