Det som inte vets...

Utan lag
inget land
Ingen jämvikt
överhuvudtaget
Ett ständigt övertag
Våldets och hatets triumftåg
på daglig vardagsutflykt
med gräsrötter i matsäckskorgen
vilande på starka armen
och muskler

Det grinar illa
Våldet
Hatet
När egen fot
trampar sumpmark
beträder kvicksand
När dess kropp sakta sjunker
i den för andra
egenhändigt grävda gropen

Egen upplevd smärta
kan då tryggt
överföras på de små...

Författare:

Publicerat

Dela: