Dikt eller ej

dikt eller ej
det verklighet är
som upplyser
grundar och bär

Författare:

Publicerat

Dela: