Duvan...

Duvan med turtur
den tar
vad den ger
vid urgamla portar
i lönn

På vingar
av sametsgrå
lätt den far
kommer dock alltid igen

De oftast är två
ett troget par
utforskar livets mysterier

Ensam ta
ett flygsteg
och dra
så vidgas
ej turturnes vyer...

Författare:

Publicerat

Dela: