Elden ska leda dig...

Skynda dig
skynda
ej sen
elden ska leda dig hem
hem till ditt väntande hus
stilla i kvällssolens ljus

Vara just den som du är
inte förställa dig mer
öppna och se
vad himlen kan ge
det du blev lovad bär

Tron är en gåva
ande och kraft
höjd
där förmörkelse bor
dömde ej någon
seger vann
änglar oss lyfter
med varsam hand...

Författare:

Publicerat

Dela: