Emedan ljuset...

allt emedan ljusets tankar
sin nya dag i anspråk tar
bidad natt till vila går
och kastar hoppets ankar

en vilsen fågel stämmer upp
säg tävlar den med Fenix
att komma först och vara störst
när solen står i senit

en laddad ångest
hörnet når
den vässat har sin spets

maktens armborst siktar snett
missar mål som alla sett
men inte funnit mödan värd
att värdigt liv ge åter

nu står de många ångests led
vid smärtans väg och gråter
då ingen sol syns skina mer
som lätta fjät förlåter

i kylans natt vid ishavs bränning
naturen kräver åter
vad den till jorden givit har
en markens lapptäcksklänning

tar åter guld som bildats här
en dagens morgongåva...


Författare:

Publicerat

Dela: