En transkilles glöd

Vi är en glödande aska som av verkligheten ständigt trampas på. Vi sprakar i tystnad och vi sprakar i mörker. Bland lågor får vi inte lov att vara, inte heller bland de redan utbrända. Vi ska hålla oss där vi alltid har hållit oss, glött där vi alltid har glött. Vi behöver elden ty en glöd är aldrig evig. Den rynkande pannan, den stängda dörren, de ifrågasättande ögonen och munnen som viskar "Du är blott en glöd, här ryms bara lågor"

Författare:

Publicerat

Dela: