Ett liv

ett liv
från övergivenhet
till meningsfullhet
blev det
genom allt
inget att ångra
inget att förneka
inget att förutse
allt att hantera
med dem som mötte
under vägen
det var inte lätt
jag gjorde mitt bästa
det vet jag
mer
kan ingen begära

Författare:

Publicerat

Dela: