Fåglar har mänskors känslor

Attribut och känslor som det sades,
att bara "mänskor" kunde ha,
visar nu en forskare att kråkfåglar har
Det tycker jag är bra

Jag cyklade förbi ett träd,
fullt av skator, vid Nora torg
Det var en stor tjattrande kör
På vägen låg deras döda kamrat
De skrek ut sin sorg !
Som arabiska kvinnor gör

Senare försvarade de den döde,
mot två kråkor, med näbbar och klor
De visade omsorg över den avlidne,
och att deras sorg var mycket stor !

I mars bygger skatorna på sitt bo
De älskar mycket kiv och för ett jävla liv
Då får katten ingen lugn och ro

Skator är riktiga retstickor som gapskrattar åt allt
Men att jag härmar dem, tycker de inte är särskilt ballt

Kajorna vid korvkiosken präglar sina ungar på mig
De äter ur handen på mig, och kanske även på dig?

Det här är en sak som ni bara måste haja:
"Fyllkajor" är inte fyllona, utan deras tama kaja !

Om jag fick vara en skata, ett litet tag,
skulle jag slippa prata vareviga dag
Varje mänsklig fåntratt,
skulle få smaka på mitt hånskratt
Varje ful gammal kråka,
skulle också vá kul å tråka
Men björktrastar med sitt eviga gnat
De skulle få känna på mitt hat

Korpar känner, sympati, kärlek, sorg,
och medlidande, ja empati

Visar vi varandra fåglars sympati
Vad fin världen då skulle kunna bli !


Författare:

Publicerat

Dela: