Fokus...

Så har jag då
kommit
till den punkt

från vilken
resten av mitt
skall utgå...

Författare:

Publicerat

Dela: