För balansens skull

tror
för balansens skull
ja
så kanske det är
finns
för balansen
liten är
oviktig i stora hela
viktig
i närkamp på plats
lokalt
gör en viss skillnad
sätter pålen
dag
eller natt

Författare:

Publicerat

Dela: