Förhoppning...

Genom aldrig förut
öppnade dörrar
din hand leder
skälvande osäkerhet

Frågor besvaras

Hösten

i dova färgstarka kaskader
lovar
öppnar
för väntande framtid

Du

låter förhoppning
bli till verklighet...

Författare:

Publicerat

Dela: