Fru Justitsia...

väntar gör kropp
sjukdom och hot
får vika förkring
rättspraxis fot

hög
liksom låg
tvingas se
nöd
skall ha lag
med slag

på anklagad´s våg
fru Justitsia stå
visdomskaraff
beprövad kunskap
fått kraft...

Författare:

Publicerat

Dela: