Goda avsikter

Allt vackert som skrivits,
det myckna fina som sagts,
mången skrift itu har rivits,
kända talare om livet bragts.
Men om orden förvandlas från skrift och tal,
till kärleksfull handling, då beundrar jag ditt val.

Författare:

Publicerat

Dela: