Gudomlighet

Gudomlighet
Vad finns där vi inte kan nå
Gudomlighet
Varför visar sig inte detta
Om nu detta kommer att avslöjas
kommer då tron att vara kvar
Vem ser denna osynliga väg
Är det den som har tron
eller tror sig vara denna väg

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: