Guld är inget liv...

Guld är inget liv
är en tyngd på väg till avgrund
där mörker och fattigdom
går hand i hand
Guld är ett löfte
så falskt
att lögnens fader står mållös
inför dess stora makt
över den som söker
Den sökande
Mången grav har grävts
har vaskats fram
under solbelysta dagar
under brännande krav
under stress som äter
allt som kommer i dess väg
Kvar blir endast ett skri av munk...

Författare:

Publicerat

Dela: