HERREN HAR GETT MIG MODET

HERREN HAR GETT MIG MODET


Gud har gett mig det modet att jag kan
förändra det jag tror jag kan
Och sunda förnuftet det som jag inte
kan förändra Alla är vi kärleksbarn

Plantera ditt frö av kärlek så det få gro och spira
När trädet står i full blom med gröna blad så skira
Gläd dig då du människa för låt kärleken slå rot
Låt det få blomma ut som jordens alla grässtrå

Grenverket blir vårt hjärtas samvete, vår innersta tro
Gå ut och missionera för denna behjärtansvärda bro
Alla är vi kärleksbarn och borde få vara det livet ut
Ingen är sämre än någon annan, ut i livet och njut

Kärlekens trädgård måste vattnas med goda gärningar
För i livets godhet vil vi inte ha några nedskärningar
Stå upp för den svage, stötta den som håller på att falla
Det behövs inga sagor, utan här är det verklighetens Singoalla

Låt förståelsens grenar växa ut över hela världen och dess folk
Ta med dig kärleken i bagaget det är den bästa tolk
För hur vi än ser det är vi ganska så lika i hjärta och själ
Det borde vara så att alla på jorden kunde säga att de mår välBo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: