Hypnagoga hallucinationer

Blicken registrerar detaljer i den bekanta närheten.
Fokuserar på föremål som försvinner, när tanken använder dem för att resa vidare.
Lugnet landar när ögonlocken tyngs ner av sig själva.
Just före insomnandet.
Lukterna försvinner, byts ut mot minnen som bearbetas.
Nya. Gamla. Omtolkas.
Så tillbaks till platsen igen. Medveten en kort stund.
Tiden som passerar upplevs inte. Tingen står kvar.
Insomnandet gör kroppen orörlig.
Allt kopplas bort, ihop och isär.
Precis då försvinner fotfästet, med en känsla av att sväva handlöst nedåt.
I fallet flimrar sådant förbi som bara måste kommas ihåg och sådant som borde ha glömts bort för länge sedan.
Ett skarpt ljus blir till svepande skuggor, utan att något egentligen händer.
Det som finns nu. Inte det som nyss syntes.
Det som nu syns. Inte det som nyss fanns.

Författare:

Publicerat

Dela: