Ingen dag är den andra lik...

Som en människa
en blomma
ett levande väsen
ingen den andra lik
vandrar vi här
en liten tid

Ingen bestämmer
Ingen hanterar utvecklingen
genom beslut
vilka under alla omständigheter
ändå alltid kommer försent

Ser gör bara den som vill
Hör gör inte många
Förstör gör ingen
Svar finner inte den som söker
Bultar på stängda porten
Finner endast vägen till sanningen och livet...

Författare:

Publicerat

Dela: