Ingen titel

träden
som träden
att göra
lyser
vinter vilker där
vilken vinter som
där bliver
står fulla av sig
lika så
sammandag

Författare:

Publicerat

Dela: