Jag valde inte dig

Jag
valde
inte
dig

Det
gjorde
mitt
hjärta

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: