Kärlekens trädgård måste vattnas ofta

Kärlekens trädgård måste vattnas ofta


Plantera ditt frö av kärlek så det få gro och spira

När trädet står i full blom med gröna blad så skira

Gläd dig då du människa för låt kärleken slå rot

Låt det få blomma ut som jordens alla grässtrå


Grenverket blir vårt hjärtas samvete, vår innersta tro

Gå ut och missionera för denna behjärtansvärda bro

Alla är vi kärleksbarn och borde få vara det livet ut

Ingen är sämre än någon annan, ut i livet och njut


Kärlekens trädgård måste vattnas med goda gärningar

För i livets godhet vil vi inte ha några nedskärningar

Stå upp för den svage, stötta den som håller på att falla

Det behövs inga sagor, utan här är det verklighetens Singoalla


Låt förståelsens grenar växa ut över hela världen och dess folk

Ta med dig kärleken i bagaget det är den bästa tolk

För hur vi än ser det är vi ganska så lika i hjärta och själ

Det borde vara så att alla på jorden kunde säga att de mår välBo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: