Kasta inte dina pärlor för svinen...

Jag har ingen skyldighet
kasta mina pärlor för svin
Har ingen skyldighet
låta den trampa mig under sina fötter
som får del av min rikedom

Månglaren på tempelgården
ska inte få mitt offer
Mina duvor eller felfria lamm
ska jag inte köpa där
De betalar jag med mitt eget blod
med min möda i tillit varje dag...

Författare:

Publicerat

Dela: