Labyrinters väg... Hotell Attunda...

In och ut
genom livets oväntade labyrinter
som plötsligt uppenbarar sig
på min väg genom redan uttänkt vardag
ville jag försöka gå omvägar
för att undvika de värsta
Ändå överraskas jag
i ett dunkelt ljus på perrongen
när dagen just skulle börja
på hotell Attunda
Försiktigt smyger jag fram
Knackar på redan öppen dörr
Visar mina papper med överenskommelser i långa rader
och hoppas på det bästa
På välvillighet och mänskligt intresse
hos dem jag möter
och som sitter på rätten fatta beslut
som berör
Jag träder in på de gemensamma
på för oss alla
så gemensamma markerna...

Författare:

Publicerat

Dela: