Lämna aldrig mig

sprucket har du
livets båt
lämna aldrig mig
låt oss följa John
starka samman
med storm i själ
finna rätt
brottas ner
av kalla krafter
resas igen
av dig
plocka skärvorna
svåra att finna i gräset
börja om på nytt
igen

Författare:

Publicerat

Dela: