Långbenan...

en långbenas längtan
faller långsamt till marken
faller
genom ett lager av luft
mot en klar förklarad framtid
där inget längre
förväntas vara till hjälp
för någon annan än den
som vågar ta tillfället
där det ges
som en långbenas längtan
när den faller
långsamt faller till marken
genom ett lager av genomskinlig luft
något kylig...

En övergång till vad
Toppologi

Författare:

Publicerat

Dela: