Längre

kortare
och kortare
blir dikten
längre
och längre
dagen

Författare:

Publicerat

Dela: