LÄNGTAN TILL VÅREN

Det är likadant varje år man känner en stor längtan till våren
Denna känsla blir allt starkare ju längre man kommer upp i åren
Att något som var dött kunde komma upp och bli till liv
Man förundras över skatornas frenesi och deras vilda dans och kiv

Längtan efter att solen ska väcka allt levande till allas fröjder
Detta pågår i både skogar, dalar och uppe på de flesta höjder
Man gläds över naturens förmåga att sprida denna känslornas sav
Ingen blir opåverkad utan våren är gratis och har inga som helst några krav

Kunde man ana att våren var på väg när det låg stora snödrivor
Men så småningom portioneras våren ut liksom i små skivor
Man är tacksam för att man få uppleva en vår till i livet
Det är inte alla förunnade, men den som lever få se som det står skrivet

Människans vår är detsamma man gläds över detta underverk så stor
Att känslorna är lika starka som mellan barnet och sin far och mor
Men tar inte allt för givet för nästa gång kanske allting är annorlunda
Utan gläds över våren och ha ögonen öppna ni människor från noll till över hundra

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: