Lek inte med elden

Lek inte med elden
Ni vet vad som hände med poeten som sålde sin själ till satan
Lek inte med elden
Ni skriker om guld som inte tillhör er

Författare:

Publicerat

Dela: