Likt en vind som delar...

likt en vind
en storm som delar
som delar hav
ger land
jag ser din hand
som leder
på trygga broar fram
jag hör din röst som viskar
i brännings dån en natt
jag är din kärlekslåga
du är min dolda skatt...

Författare:

Publicerat

Dela: