Liten på jorden

liten var ordet
jag stavade rätt
där i begynnelsens morgon
då när jag inget av livet sett
då när jag trodde jag var
redo för framtiden så som den är
men se det var blott en chimär
framtiden vist sitt sköte bär
jag öppnar mitt sinne
ständigt mig lär

Författare:

Publicerat

Dela: