Mammon...

Mammon
Sexualitet
Våld
Kriminalitet
Droger

Jag förstår aldrig krafter
där endast kärleken
till mig själv
hjälper mig överleva...

Författare:

Publicerat

Dela: