MAN MÅSTE HA RÄTT TILL SIN EGEN DÖD

MAN MÅSTE HA RÄTT TILL SIN EGEN DÖD

I dagarna har det uppmärksammats att man ska ha rätten till sin egen död, vilket borde vara helt självklart. Livet är något som man har fått, naturligtvis i gåva.
Men när omständigheterna är av den karaktären att man inte hittar någon som helst lösning, borde det vara humant att kunna släcka en människas liv.
Detta skulle naturligtvis vara så att man med skriftlig handling och i friskt tillstånd säger vad man vill göra när den situationen uppstår.
Detta är naturligtvis personligt och borde respekteras av samhället.
Det kan inte vara så att andra ska bestämma över ens död. Något man själv borde styra över är ens eget liv.
Vi är ju tyngda av alla andra beslut angående livet. Men i slutänden måste man ju få bestämma över det som är det viktigaste i livet.
Den som vet bäst om sin situation är naturligtvis den enskilde och inte myndigheterna.
Man kan inte baka moralkakor eller plocka politiska poäng när det gäller människors lidande.
För inte tror jag att man tänker på den person som lider utan det är av principiella skäl.
Under en levnad får vi inte bestämma mycket. Utan detta har skötts från vaggan till graven av staten. Ska nu också staten lägga sig i rätten till min död?
Det är både egoistiskt och väldigt inhumant att tänka att det är bättre att människor får lida, av både religiösa och moraliska skäl.
Men innerst inne blir det ju så att då kommer människorna att få bestämma.
Detta är nog något som makthavarna inte tycker om.
Självklart är det så att man borde ha rätt till sin egen död.

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: