Många har så tidigt bränt det sista krutet

Många har så tidigt bränt det sista krutet

Glädje som vi alla försöker göra inte bara i Höör
Måste vi hinna med innan vi faktiskt dör
Men vem tänker på att vi en gång ska gå hädan
När livet ibland blir till den där skur brädan

Hur vi än ser på det så kommer vi inte undan slutet
Många har så tidigt bränt det sista krutet
Men de ljusa dagarna finns på din näthinna
Alla borde vi ha en ängel till beskyddarinna

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: