MÄNNISKAN BÄR EN MASK

MÄNNISKAN BÄR EN MASK
Solen lyser på alla även på den som bär masker
Ett barns spontanitet mister sin prägel när vi bli äldre
Vi är så lika men ändå så tror vi att vi är så olika
Om vi kunde inse hur bra vi kunde ha det om vi bara
tog oss tid

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: