Människans ursprung.

tillbaka i tiden
går stilla tankar
ungdomens oförnuft
har du överseende med Herre

så levande blir dock bilden
som om tiden inte
kastat sin skugga

stilla sammanför du tankar
och Koltrastens odödliga sång
när människan långsamt
skall förenas med sitt ursprung

Författare:

Publicerat

Dela: