Månskära

Månskära på mitt fönster
öppna ditt förlåtande leende
iakttag mig med kärleksfulla, förstående ögon
och skänk mig lugn igen.

Författare:

Publicerat

Dela: