Med kärlek...

Du leder mig
handla i tro

I kärlek leder Du mig
Inte hårda ord
Straffdomar

I kärlek leder Du mig
in i din kraft

Jag upptäcker;
vilken Gud jag har...


(läkarstationen 2/6 1976)

Författare:

Publicerat

Dela: