MOT STJÄRNORNA

Berätta för mina vänner att jag är död
Säg att jag är här ute på himlen
med vidöppna ögon
Ansiktet är täckt av denna ändlösa
blå svepning
Att jag har gett mig av, tom
mot stjärnorna

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: