När allt gåtts igenom

När allt gåtts igenom.
Allt som gör en människa.
Synen kontrollerats.
Vid behov provas ut glasögon.
Tänder gås igenom.
Vid behov åtgärdas.
Till rimligt pris.
Magen den viktiga.
Förses med rätt föda.
På rätt tider.
Allt för att hålla kroppen i trim.
Tarmarna inte att förglömma.
Tömma i tid.
Varje dag.
Annars blir det olja.

Längst ner.
Fötterna.
Har de de skor de ska ha.
Får de sin omsorg.
I tid.

När allt gåtts igenom.
Noga.
Grundligt.
Ta sig tid.
Tyda.
Människan.
Vad en människa behöver.
Behöver för att bli hel.

Tryggt hem.
Välfärd.

Författare:

Publicerat

Dela: